એકલો છું

0
127

એકલો છું આજે થોડું મડી ને જાજે
બસ લાશ છે કબરમાં, તું પાસે આવીને રડી જાજે…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here