કહ્યું નથી મેં

0
107

કહ્યું નથી મેં તને ક્યારેય કે તું પણ મને પ્રેમ કર
બસ નાની એવી ઈચ્છા છે મારી,
કે થોડો ઘણો તો મને મહેસુસ કર…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here