કોઇ ના મળે તમને તો

0
119

કોઇ ના મળે તમને તો ,
તમે સામે થી
કોઇ ને મળી જાવ
અહમ ને મુકો આઘો
થોડી લાગણી મા
પલળી જાવ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here