ગુસ્સો અને વાવાઝોડું

0
219

ગુસ્સો અને વાવાઝોડું બંને સરખા છે
શાંત થયા પછી ખબર પડે કે કેટલું નુકસાન થયું…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here