જિંદગીભર નો સાથ ક્યાં મળે છે

0
127

જિંદગીભર નો સાથ ક્યાં મળે છે
વૃક્ષ પણ પાંદડા નવા માંગે,
અટપટી હોય છે પ્રણયની સમજ
કોઈ દિલ તો કોઈ દુઆ માંગે…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here