લાગણીનો મોર હોવો જોઈએ

0
106

લાગણીનો મોર હોવો જોઈએ,
શબ્દનો એક છોડ હોવો જોઈએ.

આંગળીના ટેરવે ઉગતો અહીં,
સૂર્ય રાતો ચોળ હોવો જોઇએ.

લાગણીનો જીતવાને જંગ આ,
ક્રિષ્ન જેવો ચોર હોવો જોઇએ.

મીઠડા લેવા ભ્રમર એ ફૂલનાં,
પ્રેમમાં મદહોશ હોવો જોઇએ.

આંખથી કાપી શકે છે જે પતંગ,
ભાવમાં એ દોર હોવો જોઇએ.

એ કહે છે એટલે હું ચૂપ છું,
ક્યાંક તો કલશોર હોવો જોઇએ.

ઝાલરું જ્યાં વાગતા મન રણઝણે
એ પ્રથમનો પ્હોર હોવો જોઈએ.

*કાજલ કાંજિયા “ફિઝા”*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here