લાગણી જ્યાં એમની અપડેટ થઇ

0
179

લાગણી જ્યાં એમની અપડેટ થઇ,
જિંદગી મારી પછીની સેટ થઇ.

ચાંપલી સંવેદના ટાઈપ થઈ,
ખાલી ખાલી આંગળીથી ચેટ થઇ.

રાહ જોઈ ખ્વાબમાં થાકી ગયો
કેમ આજે આટલી તું લેટ થઇ?

પ્યાર મારો હા નકામો લાગશે!
આજ એક્સપાયરી જો ડેટ થઇ.

પ્યાર ‘આભાસ’ પામ્યો જ્યાં જરા,
જિંદગી જાણે કટાણે હેટ થઇ.

-આભાસ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here