હું આ પામું

0
154

હું આ પામું
ને તે પામું,
ના કોઈ ટકે
મારી સામું,
કોઈ દિ એ લોભ તણાં
પર તું થોભ
નહીં તો તું થાકી જઇશ!!!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here